Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo

Quyết định số 2068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được ký ngày 25/11/2015, theo đó năng lượng tái tạo, trong đó có năng lượng mặt trời sẽ nhận được các chính sách hỗ trợ cụ thể trong tương lai. Sunshine City

Theo Quyết định này, định hướng phát triển năng lượng tái tạo sẽ được chia thành hai giai đoạn: từ nay đến năm 2030 và từ 2030 đến 2050. https://vinhomesgalleria.com/

Trong giai đoạn đầu tiên, định hướng phát triển và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo độc lập nhằm đáp ứng mục tiêu điện khí hóa nông thôn: Xây dựng các chương trình phát triển hệ thống điện độc lập từ năng lượng tái tạo và điện quy mô gia đình cho khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo nhằm mục đích xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội để đạt mục tiêu đến năm 2020 hầu hết các hộ dân nông thôn có điện, năm 2030 hầu hết các hộ dân nông thôn được sử dụng nguồn năng lượng sạch, hợp vệ sinh; đồng thời khuyến khích đầu tư phát triển các nhà máy phát điện sử dụng năng lượng tái tạo nối lưới. https://anland-premium.com/

Ngoài ra, định hướng phát triển năng lượng tái tạo cũng được phân theo các lĩnh vực khác nhau. Đối với lĩnh vực năng lượng mặt trời, Quyết định nêu rõ:

 

- Phát triển điện mặt trời để cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia và khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa chưa thể cấp điện từ nguồn điện lưới quốc gia. Điện năng sản xuất từ năng lượng mặt trời tăng từ khoảng 10 triệu kWh năm 2015 lên khoảng 1,4 tỷ kWh vào năm 2020; khoảng 35,4 tỷ kWh vào năm 2030 và khoảng 210 tỷ kWh vào năm 2050. Đưa tỷ lệ điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng mặt trời trong tổng sản lượng điện sản xuất từ mức không đáng kể hiện nay lên đạt khoảng 0,5% vào năm 2020, khoảng 6% vào năm 2030 và khoảng 20% vào năm 2050.

 

- Phát triển các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp nhiệt cho các hộ gia đình; sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Tổng năng lượng mặt trời cung cấp nhiệt tăng từ 1,1 triệu TOE năm 2020 lên khoảng 3,1 triệu TOE năm 2030 và 6,0 triệu TOE năm 2050.


Bên cạnh đó, Quyết định cũng vạch rõ các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo, bao gồm chính sách hình thành thị trường về năng lượng tái tạo, chính sách giá điện và đảm bảo đầu tư, cơ chế thanh toán bù trừ (net metering)...

Xem toàn văn Quyết định: https://datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2015/11/2068.signed.pdf

Trở về

Ý kiến khách hàng

Photovoltaic Việt Nam

  • Hotline: 0909 846 912
  • Hỗ trợ kỹ thuật: 0908 506 047

Kết nối với chúng tôi để được tư vấn và cập nhật thông tin nhanh nhất

Đang Online: 5 Lượt truy cập: 439336